Pouk s ščepcem umetne inteligence

Popestritev učnih ur z vsebinami iz umetne inteligence

O nas

Kje v Sloveniji živijo Volki in kje Jazbeci? Ali Monet slika vodne motive ali je to Manet? Lahko umetna inteligenca prepozna, kdaj je politik povedal resnico? Je hrast edino drevo, ki ima pahljačaste liste? Je SARS-CoV-2 res preskočil z netopirja in če, kdaj? Ali število let, ki jih preživimo v šoli, res podaljšuje življenjsko dobo?

V projektu Pumice razvijamo izobraževalne aktivnosti, s katerimi je mogoče popestriti različne šolske predmete. Pri tem uporabimo podatke, povezane z učno snovjo, in jih raziskujemo s pristopi umetne inteligence in strojnega učenja. V sodelovanju z učitelji smo pripravili učne predloge in razlago ozadja za učitelje in učence.

Projekt PUMICE podpirajo Google.org in Tides Foundation ter ARRS in Služba vlade RS za digitalno preobrazbo v okviru projekta CRP V2-2274. Umetno inteligenco uvajamo s pomočjo orodja Orange, ki ga s podporo ARRS razvija laboratorij za bioinformatiko.

Obisk na OŠ Mislinja

Umetna inteligenca ni našla svojega prostora

Beri naprej

Obisk na OŠ Kajetana Koviča Radenci

Dve uri, dve čisto različni zgodbi

Beri naprej

Igranje s podatki na Inovativni pedagogiki 5.0

Tako je videti, ko se razživijo zgodovinarji in slavisti.

Beri naprej

Učne ure

Primeri učnih ur, ki uporabljajo pristope umetne inteligence v povezavi z redno učno snovjo.

  • Vse
  • Osnovna šola
  • Srednja šola
activity logo
Določevalni ključi za skupine živali
Klasifikacijska drevesa in utrjevanje razlikovanja med skupinami živali
naravoslovje, biologija
activity logo
Družbeno-ekonomske značilnosti držav
Opazovanje držav glede na družbeno-ekonomske značilnosti
geografija
activity logo
Podnebni pasovi Evrope
Raziskovanje podnebnih pasov Evrope
geografija
activity logo
Podobnost narečnih skupin
Ugotavljanje podobnosti slovenskih narečnih skupin
slovenščina
activity logo
Leposlovje in publicistika
Razlikovanje med publicističnimi in leposlovnimi besedili
slovenščina
activity logo
Monet proti Manetu
Stilske razlike med Monetom in Manetom
umetnostna zgodovina
activity logo
Prepoznavanje štirikotnikov
Računalnik se nauči pravil za razločevanje med vrstami štirikotnikov
matematika
activity logo
Živalski vrt
Kako ločiti ribo od ptiča?
naravoslovje in tehnika
activity logo
Rezervacije
Iskanje čim večjega števila nekonfliktnih rezervacij
informatika
activity logo
Slovenski priimki
Opazovanje porazdelitve priimkov po Sloveniji
slovenščina, geografija, zgodovina
activity logo
Košarka
Iskanje podobnosti med NBA igralci.
matematika
activity logo
Nihanje
Modeliranje zakonitosti vzmetnega nihala iz meritev
fizika
activity logo
Slovenske hiše
Tipične hiše v različnih slovenskih pokrajinah
družba, spoznavanje okolja, zemljepis
activity logo
Priporočilni sistem za risanke
Kako deluje preprost priporočilni sistem
matematika

Pomožne aktivnosti

Aktivnosti, namenjene razlagi določenega postopka umetne inteligence ali analize podatkov. Namenjene so vključevanju v različne učne ure, opisane zgoraj.

activity logo
Hierarhično gručenje
Sestavljanje hierarhije skupin glede na podobnosti

Galerija