Kako pravijo temu štirikotniku?

Do konca šolskega leta ni več dolgo, učitelji pa že razmišljajo, kako navdušiti mladež za snov višjega razreda. Na primer, za štirikotnike.

V 6.b OŠ Alojzija Šuštarja učenci že poznajo osnove štirikotnikov - vedo, da imata kvadrat in pravokotnik prave notranje kote, ter, da ima kvadrat enake stranice. Znajo tudi narisati nekaj likov, ki nimajo pravokotnih kotov, čeprav so imena teh nekoliko bolj izmuzljiva (deltoid, romb in paralelogram). Za romb in paralelogram vedo povedati, da imata vzporedne stranice, romb celo enako dolge. Deltoid pa da izgleda kot zmaj.

Ko smo ponovili osnove štirikotnikov, so se učenci razdelili v osem skupin. Vsaka skupina je prejela pet likov, ki jim je določila lastnosti: ali so vse stranice enako dolge, ali ima dva para enako dolgih stranic, ali so vsi koti pravi itd. Podatke so učenci zapisovali v skupno preglednico.

Nato smo podatke uvozili v Orange, zgradili odločitveno drevo in, ta-da, izrisala se nam je shema lastnosti štirikotnikov. Nekako takole:

Odločitveno drevo izriše vzorec, ki ga je prepoznalo iz podatkov. Kako točno je drevo?

Računalnik očitno zmore sam prepoznati tip lika, če mu podamo prave podatke, iz katerih se lahko nauči vzorcev. Ker so se učenci v nekaj primerih zatipkali, so se napake pokazale tudi v drevesu. Odlična priložnost, da smo spregovorili o pomenu kvalitetnih podatkov in kako bo naš model za prepoznavanje likov dober le toliko, kolikor bodo točni podatki.

Na spletni strani lahko preberete podrobnejši načrt aktivnosti.