Pumice na AI4T

Artificial Intelligence for and by Teachers (AI4T) je projekt v okviru Erasmus + KA3, pri katerem sodeluje Univerza v Mariboru - ta projekt je soroden našim Pumicam. V njem sodeluje 17 partnerjev, od ministrstev do univerz, ki načrtujejo in evaluirajo uporabo pedagoških materialov, ki vključujejo elemente umetne inteligence.

Ker sta si projekta tako podobna, so nas povabili v goste. V začetku marca je Janez Demšar 90 učiteljem matematike in angleščine pokazal, kako z Orangom raziskovati slovenske priimke. Te učitelje smo povabili tudi k sodelovanju v izzivu na to temo.

Dva tedna kasneje je učitelje prevzel Tomaž Hočevar in pokazal, kako se lahko z dokaj enostavnim modelom iz podatkov naučimo kar kompleksnih fizikalnih zakonitosti. Ukvarjali so se z vzmetnim nihalom in poskušali modelirati nihajni čas v odvisnosti od koeficienta vzmeti, začetnega raztezka in mase uteži. V kratkem bomo tudi to dejavnost dodali na spletno stran. Namenjena pa je dijakom višjih letnikov, ki se ne ustrašijo linearnih kombinacij, korenov, eksponentnih funkcij in logaritmov.