DALI4US v Laškem

Od 13. do 15. marca 2024 smo na delavnici v Laškem poskusno izobraževali peščico učiteljev iz Slovenije, Irske in Luksemburga, sledil pa je še sestanek vzporednega projekta DALI4US.

Učitelji so spoznali nekaj osnovnih postopkov raziskovanja podatkov in strojnega učenja: hierarhično gručenje, klasifikacijska drevesa in logistično regresijo, slišali so nekaj malega o nevronskih mrežah in kako z njimi analiziramo slike…

Delavnica je bila aktivna. Potrudili smo se, da učitelji niso zgolj poslušali, temveč so morali sproti tudi sami preskušati, kar so ravnokar slišali. Določen del smo poskusili organizirati tudi tako, da so učitelji sami brali pripravljeni material in odgovarjali na vprašanja - kar je seveda zahtevalo, da niso zgolj razumeli prebranega temveč znali metodo, ki so jo spoznali, tudi uporabiti. Za to smo pripravili kar precej novega materiala. Če vas zanima, ga (za zdaj v angleščini) najdete na https://notes.biolab.si/series/dali4us-lasko.

Nekatere podatke so morali učitelji zbrati sami - drevesa smo predstavljali na primeru, ki je temeljil na učni uri o štirikotnikih, zadnja vaja, ki je povezala vse prejšnje, pa na (v času objavljanja te novice še neobelodanjeni) novi učni uri na temo tipičnih hiš v različnih slovenskih pokrajinah. Za to smo doslej uporabljali Googlove spletne obrazce, ki pa niso najbolj prijazni in praktični, zato smo pred delavnico razvili novo spletno stran, ki jo lahko učitelji uporabljajo za vnašanje podatkov v učnih urah, opisanih na tej strani. Stran je še v razvoju, vendar upamo, da jo bomo lahko javno objavili v nekaj dneh.

Zaključki? Optimistično-pesimistični. Učiteljem je bilo všeč. Po drugi strani dvodnevna delavnica - pa najsibo še tako intenzivna - ne more dati učitelju dovolj suverenosti, da bi začel učno uro, ne da bi se vznemirjal, kam ga bodo vodila vprašanja učencev in kje se bo ura končala. Bistvo aktivnosti, ki jih razvijamo v tem projektu, je raziskovanje podatkov in to učence vodi, kamor jih vodi. Učitelj mora biti prilagodljiv, se odzivati na vprašanja, biti pripravljen zapeljati uro ven iz okvirov, ki si jih je zamislil prejšnji večer. To pa zahteva veliko več kot dva dneva intenzivne delavnice.

Da ne končamo preveč pesimistično: učitelji so od delavnice odnesli veliko, pa tudi nas je napolnila z energijo in novimi idejami.