Pravila štirikotnikov

Kratek povzetek

Z vidika matematike: razlikovanje med vrstami štirikotnikov

Z vidika umetne inteligence: učenci spoznajo, kako zbrati podatke in iz njih naučiti napovedni model. Spoznajo odločitveno drevo in kako ga beremo.

Predvideni potrebni gradniki Orangea: File, Tree, Tree Viewer

Dijaki znajo:

 • osnove geometrije,
 • narisati različne pravokotnike,
 • poimenovati vsaj nekatere pravokotnike.

Uvod

Učence vprašamo, katere tipe štirikotnikov že poznajo. Na tablo jih nekaj narišemo, skupaj jih poimenujemo. Lahko jih na tablo narišejo tudi učenci sami. Sprašujemo jih, kako vedo, da je to romb, da je tisto pravokotnik itd. Poskušamo identificirati ključne razlike med liki.

Vnašanje podatkov

Učencem razdelimo liste, na katerih so natisnjeni različni štirikotniki, tudi taki, ki nimajo imena. Razred razdelimo na približno 8 skupin z 3-4 učenci. Vsaka skupina učencev prejme nekje 5 različnih likov, pri čemer vsaka skupina prejme druge like.

Učenci naj odprejo anketo, ki jih sprašuje po različnih lastnostih likov: ali ima lik prave kote, ali ima vzporedne stranice, koliko enako dolgih stranic ima itd. V anketo nato vnesejo, katere lastnosti veljajo za njihove like.

Gradnja odločitvenega drevesa

V gradnik File vnesemo povezavo do ankete, kjer smo zbrali podatke. Nato zgradimo odločitveno drevo in ga pogledamo v gradniku Tree Viewer. Vidimo, da je drevo pravilno prepoznalo pravila iz podatkov.

Če ima lik vse prave kote in vse stranice enako dolge, mora biti kvadrat. Če pa so koti pravi, a so stranice različno dolge, je gotovo pravokotnik.

Učencem lahko pokažemo nekaj novih likov (ali jih narišemo na tablo) in vprašamo, kakšen lik je to. Pri tem uporabimo drevo, da določimo tip lika.

Zaključek

Napovedni modeli se dandanes uporabljajo vsepovsod. Na primer v medicini. Namesto štirikotnikov imamo lahko, na primer, paciente, ki imajo različne simptome. Naš cilj bi bil na podlagi simptomov določiti, katero bolezen ima pacient. Pri tem nam lahko pomagajo modeli strojnega učenja.

Informacije o aktivnosti

 • Predmet: matematika
 • Starost: 6. razred
 • UI tema: klasifikacija
 • Razlaga ozadja:
  • klasifikacija pdf
  • video o klasifikaciji mov
 • Potek aktivnosti:
  • liki pdf
  • podatki xlsx
  • delotok ows
  • vprašalnik pdf