Pouk s ščepcem umetne inteligence

Popestritev učnih ur z vsebinami iz umetne inteligence

O nas

Kje v Sloveniji živijo Volki in kje Jazbeci? Ali Monet slika vodne motive ali je to Manet? Lahko umetna inteligenca prepozna, kdaj je politik povedal resnico? Je hrast edino drevo, ki ima pahljačaste liste? Je SARS-CoV-2 res preskočil z netopirja in če, kdaj? Ali število let, ki jih preživimo v šoli, res podaljšuje življenjsko dobo?

V projektu Pumice razvijamo izobraževalne aktivnosti, s katerimi je mogoče popestriti različne šolske predmete. Pri tem uporabimo podatke, povezane z učno snovjo, in jih raziskujemo s pristopi umetne inteligence in strojnega učenja. V sodelovanju z učitelji smo pripravili učne predloge in razlago ozadja za učitelje in učence.

Vsebine pripravljajo Janez Demšar, Blaž Zupan, Ajda Pretnar Žagar in Zala Gruden z Univerze v Ljubljani. Projekt PUMICE sta podprla Google.org in Tides Foundation. Umetno inteligenco uvajamo s pomočjo orodja Orange, ki ga s podporo ARRS razvija laboratorij za bioinformatiko.

Učna ura: Primerjanje držav

Leto dlje v šoli, štiri dlje na svetu?

Beri naprej

Zapiski s prve učne ure

Opazke in komentarji za učitelje o pripravi aktivnosti.

Beri naprej

Kako pravijo temu štirikotniku?

Delavnica pri pouku matematike na OŠ Alojzija Šuštarja.

Beri naprej

Učne ure

Primeri učnih ur, ki uporabljajo pristope umetne inteligence v povezavi z redno učno snovjo.

  • Vse
  • Osnovna šola
  • Srednja šola
activity logo
Določevalni ključi za skupine živali
Utrjevanje razlikovanja med skupinami živali
naravoslovje in tehnologija
activity logo
Družbeno-ekonomske značilnosti držav
Opazovanje držav glede na družbeno-ekonomske značilnosti
geografija
activity logo
Podnebni pasovi Evrope
Raziskovanje podnebnih pasov Evrope
geografija
activity logo
Podobnost narečnih skupin
Ugotavljanje podobnosti slovenskih narečnih skupin
slovenščina
activity logo
Leposlovje in publicistika
Razlikovanje med publicističnimi in leposlovnimi besedili
slovenščina
activity logo
Monet proti Manetu
Stilske razlike med Monetom in Manetom
umetnostna zgodovina
activity logo
Prepoznavanje štirikotnikov
Računalnik se nauči pravil za razločevanje med vrstami štirikotnikov
matematika
activity logo
Obisk živalskega vrta
Kako ločiti ribo od ptiča?
naravoslovje

Pomožne aktivnosti

Aktivnosti, namenjene razlagi določenega postopka umetne inteligence ali analize podatkov. Namenjene so vključevanju v različne učne ure, opisane zgoraj.

activity logo
Hierarhično gručenje
Sestavljanje hierarhije skupin glede na podobnosti