Pouk s ščepcem umetne inteligence

Popestritev učnih ur z vsebinami iz umetne inteligence

O nas

Kje v Sloveniji živijo Volki in kje Jazbeci? Ali Monet slika vodne motive ali je to Manet? Lahko umetna inteligenca prepozna, kdaj je politik povedal resnico? Je hrast edino drevo, ki ima pahljačaste liste? Je SARS-CoV-2 res preskočil z netopirja in če, kdaj? Ali število let, ki jih preživimo v šoli, res podaljšuje življenjsko dobo?

V projektu Pumice razvijamo izobraževalne aktivnosti, s katerimi je mogoče popestriti različne šolske predmete. Pri tem uporabimo podatke, povezane z učno snovjo, in jih raziskujemo s pristopi umetne inteligence in strojnega učenja. V sodelovanju z učitelji smo pripravili učne predloge in razlago ozadja za učitelje in učence.

Vsebine pripravljajo Janez Demšar, Blaž Zupan, Ajda Pretnar Žagar in Zala Gruden z Univerze v Ljubljani. Projekt PUMICE sta podprla Google.org in Tides Foundation. Umetno inteligenco uvajamo s pomočjo orodja Orange, ki ga s podporo ARRS razvija laboratorij za bioinformatiko.

Primerjanje držav

Leto dlje v šoli, štiri dlje na svetu?

Beri naprej

Zapiski s prve delavnice

Opazke in komentarji za učitelje o pripravi aktivnosti.

Beri naprej

Kaj so lastnosti štirikotnikov?

Delavnica pri pouku matematike na OŠ Alojzija Šuštarja.

Beri naprej

Aktivnosti

Primeri aktivnosti, ki uporabljajo pristope umetne inteligence v povezavi z redno učno snovjo. Posamezna aktivnost vsebuje kratek opis vsebine, povezavo z učnim načrtom, podroben opis učne ure, podatke za delo z gradivi ter videe. Določene aktivnosti so primerne za osnovne, druge za srednje šole. Uporabite filter za prikaz določenega tipa aktivnosti.

  • Vse
  • Osnovna šola
  • Srednja šola
activity logo
Določevalni ključi za skupine živali
Utrjevanje razlikovanja med skupinami živali
naravoslovje in tehnologija
activity logo
Družbeno-ekonomske značilnosti držav
Opazovanje držav glede na družbeno-ekonomske značilnosti
geografija
activity logo
Podnebni pasovi Evrope
Raziskovanje podnebnih pasov Evrope
geografija
activity logo
Podobnost narečnih skupin
Ugotavljanje podobnosti slovenskih narečnih skupin
slovenščina
activity logo
Leposlovje in publicistika
Razlikovanje med publicističnimi in leposlovnimi besedili
slovenščina
activity logo
Monet proti Manetu
Stilske razlike med Monetom in Manetom
umetnostna zgodovina
activity logo
Pravila štirikotnikov
Učenje o razlikah med štirikotniki
matematika