Pouk z in o umetni inteligenci

Kot plenarni predavatelj je bil na zaključno konferenco projekta Dvig digitalne kompetentnosti (digdaktika) povabljen tudi Blaž Zupan, član ekipe Pumic.

Govoril je o prelomnem dogodku v svojem življenju, ko je uvidel, da lahko koncepte strojnega učenja in umetne inteligence predstavi na intuitiven način tudi ljudem, ki se ne ukvarjajo z računalništvom. Od takrat naprej je izvajal tečaje, kjer je uporabljal program Orange. Sprva so bili namenjeni doktorskim študentom, kasneje poslovnežem, pa tudi magistrskim in dodiplomskim študentom ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko. Tečaji niso potekali le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah po Evropi in drugod pa svetu, od ZDA do Indije.

Ugotovil je, da gre lahko še nižje po izobraževalni lestvici in se preskusil v srednji šoli. Iz teh poskusov se je rodil naš projekt Pumice, v katerem razvijamo aktivnosti za učence, ki jih lahko učitelji uporabijo pri poučevanju svojega predmeta. Torej se lahko tudi že osnovnošolci “igrajo” s programom Orange in raziskujejo podatke s pristopi umetne inteligence in strojnega učenja. Hkrati na čisto intuitiven način razumejo ozadje algoritmov, ne da bi se poglabljali v njihove teoretične podrobnosti. Projekt je sčasoma dobil tudi finančno podporo, najprej s strani Googla in Tides Foundation, trenutno pa ARRS in Službe vlade RS za digitalno preobrazbo v okviru projekta CRP V2-2274. Pokazal je tudi tečaje, ki jih pripravljamo za učitelje in izzive za njihove učence. V delu je že priročnik z naslovom Umetna inteligenca za učitelje, da se bodo lahko učitelji tudi sami, v svojem tempu, spoznali z umetno inteligenco in programom Orange.

Ob koncu je še dejal, da brez učiteljev, ki sodelujejo z nami, nam pomagajo pri izvedbah aktivnosti in dajejo povratne informacije ne bi uspeli. “Umetna inteligenca bo kot ena od ključnih tehnologij tega stoletja bistveno vplivala na razvoj družbe. Učenci naj zato njeno uporabo, prednosti in nevarnosti spoznajo čimprej.