Učitelji preizkušajo naše učne ure

Mariborski učitelji in študenti so preizkusili naše učne vsebine z učenci v razredu.

Več kot sto učiteljev, ki se izobražujejo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru za vlogo Organizatorja informacijskih dejavnosti na šolah, je preizkušalo program Orange. V okviru vaj pri predmetu e-izobraževanje so enega izmed primerov učnih ur, ki so predlagane na naši spletni strani, uspešno izvedli bodisi v razredu bodisi v svojem kolektivu.

Izpostavili so vrsto prednosti programa Orange, ki so jih opazili med njegovo uporabo. Posebej so bili navdušeni nad videovodiči, saj so jim pomagali pri razumevanju in uporabi programa. Prav tako so pohvalili že vnaprej pripravljene baze podatkov, ki so jim olajšale delo. Dodali so še, da je zelo koristno, da je program mogoče uporabljati v slovenščini, kar je ključnega pomena za njegovo enostavno vključevanje v učni načrt šol in uporabo pri učencih in dijakih. Številni učitelji so obljubili, da bodo med počitnicami namenili več časa raziskovanju in iskanju novih idej za uporabo programa Orange pri pouku.

Poleg teh tehničnih prednosti so učitelji opazili tudi številne druge pozitivne učinke. Učenci so pokazali veliko motivacijo za učenje in z veseljem sodelovali pri uporabi programa Orange. Opazna je bila tudi medsebojna pomoč med učenci - tisti, ki so hitro razumeli uporabo programa, so prijazno pomagali svojim sošolcem pri razumevanju in izkoriščanju njegovih funkcionalnosti.

Program Orange omogoča učencem, da dosežejo predmetne cilje in se učijo dela s podatki na inovativen način. Uspešna uporaba programa v izobraževanju potrjuje njegovo vrednost in prinaša nove priložnosti za razvoj kompetenc na področju podatkovnega rudarjenja že v osnovnih in srednjih šolah.