Spletna stran za vnos podatkov

Najbolj zanimive so tiste aktivnosti, pri katerih učenci sami pripravijo podatke, ki jih potem analiziramo.

To je bila pravzaprav osnovna ideja Pumic - učenci poslikajo drevesne liste, popišejo živali v živalskem vrtu, prepoznavajo štirikotnike … Potem bi vnesli podatke v računalnik in poskusijo napovedovati drevesno vrsto, z računalnikom sestavijo živalski ključ ali pa drevo za klasifikacijo štirikotnikov.

Odlično, samo … kam naj vnašajo podatke? Prva, naivna ideja je bila, da pripravimo deljeno preglednico. Ta kaos smo uprizorili le enkrat. To je bilo dovolj, da nas je izučilo: pet skupin učencev ne more hkrati izpolnjevati iste preglednice. Pisali bodo en čez drugega, si medsebojno (ponesreči, ne da bi hoteli) pokvarijo podatke…

Potem smo dolgo uporabljali obrazce na Google Forms. Za različne aktivnosti smo pripravili vzorce, ki jih lahko učitelj pred uro kopira in potem da povezavo nanje učencem. To gre. Vendar ne dosti več kot gre. Obrazci so rigidni, tabele, ki jih dobimo z njimi, pa pogosto v obliki, ki ni najbolj primerna za Orange. To je bilo najbolj očitno pri aktivnosti Hiše, ki je že nekaj mesecev pripravljena, pa tudi v šoli smo jo že preskušali, vendar je nismo hoteli objaviti, saj nočemo plašiti učiteljev s tem, da morajo transponirati tabelo in jo potem združiti z dvema drugima s pomočjo gradnikov Združi tabelo, ki sta težko razumljiva celo nam, ki Orange razvijamo.

Hiše so bila kaplja čez rob. Risanke, o katerih smo pisali v prejšnji novici, pa pljusk. To, da bi učenci izbrali določeno število risank prek obrazca, potem pa bi dobili podatke v obliki primerni za nadaljnjo analizo … ne gre. Ne le, da bi bilo zoprno in omejujoče, tudi prav privlačno ne bi bilo videti.

Zato smo pripravili spletno stran za vnos podatkov za različne učne ure. Sistem je postavljen tako, da povezava v aktivnosti vodi na stran, kjer učitelj vpiše morebitne dodatne nastavitve (na primer število skupin, če mora biti le-to znano vnaprej). Nato dobi povezavo, ki jo da učencem ali pa jo sam vpiše v računalnike ali tablice. Učenci nato vnašajo podatke v našo aplikacijo, ki je sestavljena za specifične aktivnosti.

Trenutno podpira tri aktivnosti. Prva je razvrščanje slovenskih hiš na alpske, kraške, panonske in ostale. Tu preprosto prikazuje slike hiš in učenci izberejo, za kateri tip gre. Druga je razvrščanje štirikotnikov, ki od učencev zahteva, da vnesajo lastnosti štirikotnika in izberejo, za kateri štirikotnik gre.

Najbolj slikovite pa so seveda risanke, kjer morajo učenci izbrati določeno število risank.

Ko je vnašanje končano, učitelj (ali učenci) na določeni povezavi dobijo vse zbrane podatke. Ti so v tabeli, primerni za branje v Orange, lahko pa vsebujejo tudi dodatne datoteke, kot so slike hiš, štirikotnikov in risank. Ker stran programiramo sami in ker vemo, kako bodo podatki uporabljeni, jih lahko pripravimo v obliki, ki bo od učitelja ali učencev zahtevala čim manj naknadnega “žongliranja” s podatki.