Nova aktivnost: Tradicionalne slovenske hiše

Kje v Sloveniji so gradili takšne hiše?

Nikjer, seveda. Slika je iz Mongolije. Uporabimo pa jo lahko na začetku nove aktivnosti, Slovenske hiše. Tudi učenci v petem razredu vedo, da takšnih hiš v Sloveniji ni, vedo pa - če ne zaradi drugega, zato, ker se o tem učijo - da so v različnih delih Slovenije včasih gradili različne hiše. Na Krasu kamnite, v Panonski nižini nižje in krite s slamo, spet v Alpah višje, predvsem zaradi strme strehe.

Nova aktivnost torej sodi v peti razred. Preskusili smo jo z učenci, ki so snov ravno sveže obravnavali v na Osnovni šoli Jože Moškrič v Ljubljani. Po štirih mesecih dodelovanja pa je končno nared. Priporočamo v poskušanje. :)