Konferenca Digdaktika

V sredo, 30. avgusta 2023, se je v Cankarjevem domu odvijala zaključna konferenca projekta Dvig digitalne kompetentnosti (digdaktika). Ekipa Pumic je na stojnici predstavlja svoje delo ostalim obiskovalcem konference - učiteljem iz osnovnih in srednjih šol, ravnateljem ter vsem ostalim, ki so tako ali drugače povezani z vzgojo in izobraževanjem.

Pri naši stojnici se je ustavilo kar veliko obiskovalcev. Z nekaterimi smo se poznali že poznali iz različnih izobraževanj v okviru projekta ali pa iz izziva Priimkoslovje. Drugi so bili že seznanjeni s Pumicami, si ogledali spletno stran in želeli izvedeti več. Tretji so se ustavili iz čiste radovednosti in nas vprašali, kdo smo in kaj počnemo.

Seveda so jih pritegnile tudi naše majice, ki smo jih podarili vsem, ki so pravilno rešili naslednjo nalogo.

Upamo, da smo navdušili učitelje, da se bodo pri sestavljanju svojih učnih ur spomnili tudi na Pumice.