Druga delavnica za učitelje: vizualizacije

Na srečanju smo spoznavali vnašanje podatkov v program Orange, povezovanje različnih virov podatkov in vizualizacije.

Uporabljali smo že iz prejšnjih lekcij znane podatke iz podatkovnega seta HDI1, ki smo jih skrčili toliko, da smo ga lažje pregledovali. Podatkovno tabelo smo pripravili v orodju Excel in jo uvozili v Orange. Pripravili smo tudi tabelo podatkov o religijah v posamezni državi in se naučili, kako povezati dva nabora podatkov glede na določen ključ - v tem primeru ime države.

Največ časa smo porabili za spoznavanje z različnimi tipi vizualizacij in tem, kako lahko z njihovo pomočjo raziskujemo podatke. Ker je večina vizualizacij v Orangeu interaktivna, lahko podatke raziskujemo kar tako, da na vizualizacijo, torej grafično predstavitev podatkov, kliknemo, gradnik pa bo na izhod poslal izbrane podatke. Uporabljali smo tudi izhod Data, s katerim so izvozili celoten nabor podatkov z vsemi informacijami o tem, ali so primeri v vizualizaciji izbrani ali ne.

Ob koncu srečanja so morali udeleženci s pomočjo podatkov izbrskati zanimive informacije o svetu. Nekdo je našel tole zanimivost: v Združenih arabskih emiratih se ženske v povprečju šolajo dlje kot moški.


  1. Podatke smo dobili iz baze World Bank, 2016. ↩︎