Interaktivne vizualizacije

Na srečanju smo spoznavali vnašanje podatkov v program Orange, povezovanje različnih virov podatkov in vizualizacije.

Uporabljali smo, že iz prejšnjih lekcij znane podatke iz podatkovnega seta HDI1, ki smo ga skrčili toliko, da smo ga lažje pregledovali. Najprej smo se spoznali z načinom ustvarjanja podatkovne tabele v orodju Excel. Nato smo podatke uvozili v Orange. Naučili smo se, kako povezati dva nabora podatkov in jih združiti s pomočjo gradnika Merge Data. Ker oba nabora podatkov vsebujeta imena držav, smo začetno tabelo enostavno raširili tako, da smo v prvotno tabelo dodali stolpce z ujemanjem imen držav.

Največ časa smo porabili za spoznavanje z različnimi tipi vizualizacij in tem, kako lahko z njihovo pomočjo raziskujemo podatke. Ker je večina vizualizacij v Orangeu interaktivna, lahko podatke raziskujemo kar tako, da na vizualizacijo, torej grafično predstavitev podatkov, kliknemo, gradnik pa bo na izhod poslal izbrane podatke. Uporabljali smo tudi izhod Data, s katerim so izvozili celoten nabor podatkov z vsemi informacijami o tem, ali so primeri v vizualizaciji izbrani ali ne.

Ob koncu srečanja so morali udeleženci s pomočjo podatkov izbrskati zanimive informacije o svetu. Nekdo je našel tole zanimivost: v Združenih arabskih emiratih se ženske v povprečju šolajo dlje kot moški.


  1. Podatke smo dobili iz baze World Bank, 2016. ↩︎